ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
สินค้าของเรา

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์
 

การติดตั้งแบตเตอรี่ตัวใหม่แทนตัวเก่าที่เสียแล้ว
 
1. ก่อนนำแบตเตอรี่ตัวเก่าออกควรจำตำแหน่งขั้วบวกและขั้วลบให้ดี เพื่อที่จะวางแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้ถูกต้อง 
2. ดึงสายดินซึ่งต่อไปยังตัวรถออก เพื่อป้องกันการลัดวงจร ซึ่งอากเกิดจากขั้วอื่นไปแตะตัวถัง 
3. ยกแบตเตอรี่ตัวเก่าออกจากแท่นรอง แล้วทำความสะอาดสายไฟและแท่นรองพร้อมทั้งตรวจสายบริเวณตัวถังพร้อมทั้งขัดทำความสะอาดเพื่อให้กระแสเดินได้สะดวก 
4. เขียนวันที่เริ่มใช้งานไว้บนแบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยสี เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง จากนั้นวางแบตเตอรี่ลูกใหม่บนแท่นรองพร้อมทั้งยึดให้แน่น 
5. ใส่หัวขั้วบวกของแบตเตอรี่ ก่อนใส่ต้องตรวจให้มั่นใจเสียก่อน โดยขั้วบวกจะมีลักษณะใหญ่กว่าขั้วลบ จากนั้นใส่หัวขั้วลบแล้วขันขั้วทั้งสองให้แน่น ให้ทาน้ำมันวาสลินหรือจารบี เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้ว เป็นตะกั่วซัลเฟต ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาว 
6. ก่อนติดเครื่องยนต์ ต้องตรวจขั้วให้มั่นใจว่าต่อถูกต้องโดยทดสอบอย่างง่ายๆ คือเปิดไฟหน้ารถ สังเกตุดูแอมมิเตอร์ เข็มแอมชี้ไปทาง (-) ลบ แสดงว่าต่อถูกต้อง 

batteryok-udon.com
สาขาสะพานดำ 15/1 หมู่ 2 สะพานดำ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สอบถามข้อมูลโทร : 081-0563888, 042-930588

 
   โรงเรียนเสริมสวย   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เว็บสำเร็จรูป   โซล่าเซลล์   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×