ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
สินค้าของเรา

ความจุของแบตเตอรี่ (Battery capacitor)
 

ขนาดของแรงดันของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่ เมื่อไฟเต็มซึ่งวัด ถ.พ. ของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ได้ 1.260 ที่ 80F จะมีค่า 2.1 โวลท์ ทั้งนี้ไม่ขึ้นกับจำนวนแผ่นบวกและแผ่นลบที่มีอยู่ในเซลล์นั้น ส่วนขนาดความจุของกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะมากน้อยจะขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นบวกและแผ่นลบ ขนาดและความหนาของแผ่น รวมทั้งปริมาณของความเข้มข้นของกรดกำมะถันในน้ำยาอิเลคทรอไลด์นั้น โดยประมาณแล้วขนาดความจุของแบตเตอรี่วดเป็น แอมแปร์-ชั่วโมง จะแปรตามพื้นที่ของแผ่นบวกและลบ ถ้สพื้นที่มากก็มีความจุมาก ดังนั้นแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นจึงพยายามทำให้แผ่นเหล่านี้บางๆ เพื่อที่จะได้พื้นที่มากๆวิธีการวัดความจุได้มีการตั้งมาตรฐานโดยสมาคมผู้ผลิตแบตเตอรี่อเมริกัน
 

รูป 5.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ถ.พ. ของน้ำกรด นับเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายไฟไปแล้ว
 

วัดอัตราการจ่ายไฟต่อ 20 ช.ม. (Twenty-Hour Rate)
 

ซึ่งวัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่ที่อัดไฟเต็มที่แล้ว ที่12.6โวลท์ ที่ 80F ว่าสามารถจ่ายกระแสไฟเป็นเวลา 20 ชั่วโมง จนกระทั่งแรงดันที่ขั้วของแบตเตอรี่ลดลง 10.5โวลท์ สำหรับแบตเตอรี่ 12โวลท์ และ 5.25โวลท์ สำหรับแบตเตอรี่ 6โวลท์ ตามรูป 5.18 เช่น แบตเตอรี่จ่ายกระแสออก 4 แอมแปร์ เสมอต้นเสมอปลาย เป็นเวลา 20ชั่วโมง แรงดันลดลงที่ 1.05โวลท์ แบตเตอรี่มีความจุ 80แอมแปร์-ชั่วโมง หรือถ้าแบตเตอรี่จ่ายกระแสออก 3.5 แอมแปร์ แบตเตอรี่ความจุ 70 แอมแปร์-ชั่วโมง 3.5แอมแปร์ x 20 ชั่วโมง = 70 แอมแปร์-ชั่วโมง 
 

รูป 5.18 แสดงแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงตามเวลา ในอัตราการจ่ายไฟ 20 ช.ม.
 

กำลังของแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถวัดเป็นพลังงานได้เป็นวัตต์ วัตต์ก็คือแอมแปร์ x แรงดัน เช่นกระแส 4 แอมแปร์ ของแบตเตอรี่ 12 โวลท์ แบตเตอรี่จ่ายพลังงานได้ 48 วัตต์
 

(4 แอมแปร์ x 12โวลท์ = 48 วัตต์)
 

ผลรวมของพลังงาน = กำลัง x เวลา
 

ใน 20 ช.ม. แบตเตอรี่มีพลังงาน 960 วัตต์-ชั่วโมง
 

(48 วัตต์ x ช.ม. = 960วัตต์-ชั่วโมง)
 

การจ่ายไฟแบบ Cold Rating
 

อัตราการจ่ายไฟที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ความสามารถในการหมุนเครื่องยนต์ (engine cranking ability) เพราะขณะสตาร์ทจะต้องใช้กระแสจำนวนมากจากแบตเตอรี่ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งต่างกับที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายไฟระยะเวลานานๆ
 

วิธีการหาความสามารถของแบตเตอรี่ในการหมุนเครื่องยนต์ทำได้ดังนี้
 

1. วัดแรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ หลังจากจ่ายกระแสไฟไปแล้ว 5 วินาทีด้วยอัตรา 300แอมแปร์ สำหรับแบตเตอรี่ 6 โวลท์ และสำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ที่มีความจุ 90แอมแปร์-ชั่วโมง หรือมากกว่าขึ้นไป หรือ 150แอมแปร์ สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ที่มีความจุน้อยกว่า 90 แอมแปร์-ชั่วโมง
 

2. จับเวลาเป็นนาทีที่แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ ลดถึง 1 โวลท์ต่อเซลล์ เมื่อจ่ายไฟให้จำนวนกระแสเท่าข้อ 1 ดังนั้นแบตเตอรี่ 12 โวลท์จะลดลงถึง 1 โวลท์ และแบตเตอรี่ 6 โวลท์จะลดลงถึง 3 โวลท์ ขณะเวลาวัดจะต้องรักษาอุณหภูมิของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ ให้อยู่ที่ 0F ดังนั้นการวัดนี้เรียกว่า“Cold rating at 0F”
 

รูป 5.19 การวัดการจ่ายไฟแบบ Cold Rating
 

batteryok-udon.com
สาขาสะพานดำ 15/1 หมู่ 2 สะพานดำ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สอบถามข้อมูลโทร : 081-0563888, 042-930588

 
   โรงเรียนเสริมสวย   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เว็บสำเร็จรูป   โซล่าเซลล์   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×