ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
สินค้าของเรา

แบตเตอรี่รถยนต์คืออะไร
 

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ได้มาจากผลการทำงานของแบตเตอรี่ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาแบตเตอรี่จะจ่ายไฟเพื่อใช้กับไฟแสงสว่างหน้ารถ ระบบจุดระเบิด และหมุนมอเตอร์สตาร์ท
 

รถยนต์รุ่นใหม่ แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแต่ก่อน การนำไปสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดและแสงสว่างถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น แต่เราจะนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้ในการปรับที่นั่งคนขับ, หมุนกระจกขึ้นลง ใช้เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟเตือน ตลอดทั้งวิทยุ โทรทัศน์และเครื่องเล่นเทป เป็นต้น โดยมีเยนเนอเรเตอร์เป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้าช่วยแบตเตอรี่ด้วย
 

อเร็กซานดรอ วอลต้า (Alessandro Volta) ได้ค้นพบแบตเตอรี่ครั้งแรกในปี ค.ส. 1800 เขาเป็นนักฟิสิกส์ ชาวอิตาลี แบตเตอรี่ที่เขาพบและทดลอง โดยใช้แผ่นโลหะจุ่มลงในถ้วยแก้ว ภายในถ้วยมีน้ำกรดอย่างเจือจาง ต่อมาเขาได้พัฒนาโดยใช้แผ่นโลหะ 2 ชนิดต่างกันคือ ทองแดง (Copper) และสังกะสี (zine) วางซ้อนกันโดยมีกระดาษอาบน้ำยามีความชื้นกั้นอยู่ระหว่างแผ่นโลหะทั้ง 2 เมื่อต่อสายจากโลหะให้ถึงกันจะมีแรงดันเกิดขึ้นซึ่งวัดโดยโวลท์มิเตอร์ (Voltmeter) ที่มีความไวสูง
 

การพัฒนาแบตเตอรี่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ก็ยังอาศัยหลักการทำงานของแบตเตอรี่ที่มีมากกว่า 150 ปี จนถึงปัจจุบัน จนกระทังแบตเตอรี่ที่ใช้มีหลายแบบหลายชนิด แต่แบตเตอรี่ที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับรถนั่ง รถบรรทุก และเครื่องบินเป็นชนิดตะกั่ว — กรด (Lead—Acid Type) ซึ่งใช้ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
 

ต่อมาบริษัทฟอร์ด (Ford Motor) ก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้กับยวดยานและเครื่องกังหันแก็ส ได้ส่งเสริมในการพัฒนาแบตเตอรี่ให้ใช้สำหรับยวดยานต่างๆในปี ค.ศ.1966 บริษัทฟอร์ดก็ได้สร้างแบตเตอรี่โดยเป็นแบตเตอรี่ชนิดใช้โซเดียม (Sodinm - Sulfur) เพื่อไปใช้กับรถยนตร์ไฟฟ้า (city car) วิ่งในเมืองหลวง
 

ปัจจุบันแบตเตอรี่มีความจำเป็นมากที่จะนำไปใช้กับงานหลายประเภท เช่น ใช้เพื่อประโยชน์ในการให้แสงสว่างเมื่อไฟฟ้าดับใช้ในการสตาร์ทและแสงส่วางในรถยนตร์, ใช้ในรถบรรทุก เครื่องบิน ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ทุ่นแรงต่างๆ เช่นรถสำหรับยกของบางบริษัทมักจะพิกัดเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงในการจะเกิดระเบิดของแบตเตอรี่บางทีแบตเตอรี่นำไปใช้กับรถราง การสปาร์คอันเนื่องมาจากเครื่องยนต์ จุดระเบิดซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ โรงถ่านหินอาจเป็นแหล่งทำให้เกิดลุกไหม้ได้
 

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นเซลล์ไฟฟ้าชนิดแหน่ง เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไป จะสามารถทำการอัดไฟใหม่ได้ภายหลังเมื่อใช้ไฟไปหมดแล้ว อาจจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า แบตเตอรี่เป็นส่วนแหล่งเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า มันเก็บสะสมไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าในตัวเอง แต่จะเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ในรูปพลังงานเคมี เมื่อต่อสายนำไปใช้พลังงานเคมีก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
หากจะทำการสำรวจรถทุกๆ 20 คัน จะพบความจริงว่า รถยนต์ 1 คันต้องการแบตเตอรี่ใหม่ รถยนต์ 4 คันต้องการอัดไฟแบตเตอรี่ใหม่, รถยนต์ 5 คันต้องการสายแบตเตอรี่ใหม่ ที่เหลืออีก 10 คัน ต้องการแบตเตอรี่ใหม่ในระยะเวลา 12 เดือน 

แบตเตอรี่ถ้าเราใช้ในฤดูร้อนระยะ 4 เดือน จะเหลืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพียง 50% เท่านั้น เพราะในฤดูร้อนจะทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนตลอดทั้งได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์ทำให้อายุการใช้งานน้อยลง
 

แบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ มีสิ่งสับสนที่น่าคิดอยู่มากสำหรับแบตเตอรี่ อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกี่ยวกับการบริการ การตรวจสอบ เราจะได้พบความจริงเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่า
 
1. ประมาณ 80% รับประกันว่าการขัดข้องของแบตเตอรี่ไม่ได้เกิดจากการ pull charge 
2. ประมาณ 25% อู่บริการตามท้องถนนมักจะบอกว่าแบตเตอรี่ขัดข้อง เนื่องจากติดตั้งไม่ถูก ใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกขนาด ตลอดการอัดไฟไม่ดี 
3. ประมาณ 65% เนื่องงมาจากแบตเตอรี่ทำงานหนักในการสตาร์ทเครื่องยนต์ในฤดูหนาว เครื่องยนต์ติดยาก ซึ่งทำให้เกิดการจ่ายกระแสไฟได้น้อย 

ดังนั้นช่างยนต์เท่านั้นที่จะทราบข้อมูลได้ละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน การทดสอบ การบริการ และวิเคราะห์ต่างๆ
 

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จได้และเป็นแหล่งที่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ บ่อยครั้งถูกเรียกว่า SLI battery (Starting, Lighting, ignition) ที่ซึ่งให้กำลังไฟสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบไฟส่องสว่าง และระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์. แบตเตอรี่รถยนต์ในบางครั้งถูกนำไปใช้เป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
 

แบตเตอรี่รถยนต์ หรือ SLI Battery ส่วนมากเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดและแบตเตอรี่รถยนต์แต่ละลูกจะประกอบไปด้วย6เซล ที่ซึ่งแต่ละเซลล์จะให้พลังงานไฟฟ้า 2.1โวลท์ ทั้งหมดรวมกันจะได้ประมาณ 12.6 โวลท์ ในขณะที่ชาร์จเต็มที่แล้ว สำหรับรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุก รถบัส ซึ่งส่วนมากใช้เครื่องยนต์ดีเซล อาจจะใช้แบตเตอรี่ถึง2ลูกและใช้วิถีต่อขนานในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
 

แบตเตอรี่รถยนต์ประเภทตะกั่วกรดทำมาจากแผ่นตะกั่ว ที่ซึ่งในแต่ละช่องเซลล์จะประกอบด้วยแผ่นตะกั๋วหลายๆแผ่นในหนึ่งช่องเซลล์ แผ่นตะกั่วเหล่านั้นจะถูกหล่อเลี้ยงไปด้วนน้ำกรดซัลฟิวริก หรือกรดกำมะถัน ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำกรดกำมะถัน 35 เปอร์เซ็น และน้ำอีก 65 เปอร์เซ็น สัดส่วนในการผสมผสานระหว่างกรดกำมะถันและน้ำจะทำให้เกิดปฎิกริยาที่ซึ่งมีค่าในการเป็นสื่อกระแสไฟ และเมื่อนำแบตเตอรี่มาชาร์จไฟจะทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์
 

batteryok-udon.com
สาขาสะพานดำ 15/1 หมู่ 2 สะพานดำ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สอบถามข้อมูลโทร : 081-0563888, 042-930588

 
   โรงเรียนเสริมสวย   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เว็บสำเร็จรูป   โซล่าเซลล์   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×